Geoportal miasta Świętochłowice
Pomoc      Strona UM     Strona MODGiK     Regulamin użytkowania

Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice miasta
Granice dzielnic  Opis
Granice obrębów ewidencyjnych  Opis
Ortofotomapy
Zdjęcie lotnicze 2008  Opis
Zdjęcie lotnicze 2009  Opis
Zdjęcie lotnicze 2012  Opis
OpenStreetMap Opis
Rysunek zbiorczy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
Obszary MPZP  Opis
Granice opracowania MPZP
Plan miasta
Struktura własności gruntów, stan na dzień 07.07.2020r.   Legenda
Gminny zasób nieruchomości
Zasób nieruchomości Skarbu Państwa
Trwały zarząd na gruntach gminy i Skarbu Państwa
Użytkowanie na gruntach gminy i Skarbu Państwa
Grunty rolne
Użytki rolne
Nieużytki
Użytki ekologiczne  Opis
Lasek Chropaczowski  Info
Staw Foryska  Info
Góra Hugona  Info
Pomniki przyrody
Działki ewidencyjne  Opis
Numery działek ewidencyjnych
Budynki
Identyfikatory budynków
Osie ulic
Adresy  Spis ulic
Numeryczny Model Terenu (NMT)  Opis
Sieci uzbrojenia terenu
Sieci-woda
Sieci-kanalizacja
Sieci-gaz
Sieci-energetyka
Sieci-ciepło
Sieci-telekomunikacja
Zabytki
Podziałka
Tereny zamknięte PKP  Opis

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg